Randall&Hopkirk


Mezinárodní festival
současného umění
Klient: 4+4 dny v pohybu
2018


Časopis Plus
Klient: Česko-německá obchodní
a průmyslová komora
2018


Mezinárodní festival
současného umění
Klient: 4+4 dny v pohybu
2017

Brožura
Klient: Big Truck
2015


Filmový plakát
Klient: Benjamin Tuček
2014

Everyday Friday
Klient: Botas
2012

Plakát
Klient: Galerie Rudolfinum
2015

Publikace
Klient: Helena Drašnarová
2017


Filmový plakát
Klient: Café Neustadt
2014

Plakát
Klient: Goethe Institut
2011

Plakát
Klient: Klub Kostka Dačice
2016


Plakát
Klient: Goethe Institut
2014

Plakát
Klient: Musica Orbis
2015